JULIETTA SICHEL - Biografija

Rođena 1974. Julietta je studirala njemački i engleski jezik i američku književnost na Sveučilištu u Salzburgu. Nakon povratka u Prag diplomirala je povijest i teoriju filma na Umjetničkom fakultetu Karlovog sveučilišta. 1995. Julietta se pridružila programskom timu filmskog festivala u Karlovy Varyma. Od 2005. do 2010. obnašala je funkciju direktorice programa. Bila je članica žirija mnogih uglednih filmskih festivala (Tallin, Edinburgh, Adelaide, Brisbane, Oslo, Trondheim). 2011. dobitnica je Korejske filmske nagrade na Filmskom festivalu u Busanu za doprinos korejskoj kinematografiji.

2010. osnovala je svoju produkcijsku kuću 8Heads Productions fokusiranu na projekte s međunarodnim potencijalom te međunarodne koprodukcije.

Filmografija:

  • 2013. Okupacija, 27. slika, producent (Pavo Marinković)
  • 2016. Ministarstvo ljubavi, koproducent (Pavo Marinković)
  • 2016. 8 Heads of Madness, producent (Marta Novakova)
  • 2016. The Chronicles of Melanie, koproducent (Viesturs Kairiss)